دانلود آهنگ They went so fast

دانلود آهنگ They went so fast

شنونده آهنگ They went so fast باشید و با بالاترین کیفیت از زی موزیک دانلود کنید

دانلود آهنگ They went so fast

در ادامه متن آهنگ They went so fast را ببینید و همچنین آنلاین گوش دهید و با سرعت بالا و دو کیفیت 128 و 320 آهنگ They went so fast را با فرمت MP3 دانلود کنید

دانلود آهنگ They went so fast

They went so fast

♪♫ متن ترانه They went so fast ♪♫

Last night I dreamt of san pedro
دیشب در رویای سن پدرو بودم خواب سان پدرو رو دیدم
Just like I’d never gone I knew the song
گویی که هیچگاه به آنجا نرفته بودم اما آن ترانه را می دانستم
♬ زی موزیک
A young girl with eyes like the desert
دختری جوان با چشم هایی مثل بیابان
It all seems like yesterday not far away
همه چیز گویی همین دیروز بود نه دورتر
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم
La isla bonita
جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes Your spanish lullaby
لالایی اسپانیاییت در گوشم طنین می انداخت و چشمانم را فریب میداد
I fell in love with san pedro
عاشق سن پدرو شدم
Warm wind carried on the sea he called to me
باد گرم بر آب دریا می وزید و او مرا صدا می زد
Te dijo te amo
می گفت دوستت دارم
I prayed that the days would last
دعا می کردم آن روزها طولانی شود
They went so fast
آنها خیلی زود گذشتند
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be La isla bonita
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes
Your spanish lullaby
لالایی اسپانیاییت در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم را فریب میداد
I want to be where the sun warms the sky
می خواهم جایی باشم که خورشید آسمان را گرم می کند
When it’s time for siesta you can watch them go by
و موقع خواب نیمروز می توانی تماشا کنی
Beautiful faces no cares in this world
گذر صورت های زیبا را غمی در جهان نیست
Where a girl loves a boy and a boy loves a girl
جایی که دختری پسری را دوست دارد و پسری دختری را دوست دارد
Last night I dreamt of san pedro
دیشب در رویای سن پدرو بودم
Just like I’d never gone I knew the song
گویی که هیچگاه به آنجا نرفته بودم اما آن ترانه را می دانستم
A young girl with eyes like the desert
دختری جوان با چشم هایی مثل بیابان
It all seems like yesterday not far away
همه چیز گویی همین دیروز بود نه دورتر
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم
La isla bonita
جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes Your spanish lullaby

ستاره بدین،ممنون
دانلود دانلود آهنگ They went so fast فقط از ایران ممکن است.